ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೋ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ..

0
786

ಇದೆ ಜುಲೈಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮೂರೂ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಹೌದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ನಗರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಮನೆತನದ ಅನೇಕ ವಂಶಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

Image result for king kempegowda

ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಮರಾಠರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಾರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದೆ. “ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು” ಅತ್ಯಧಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ. ಮರಾಠ ರಾಜನು ವಾಡಿಯರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಗರವನ್ನು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ರವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Related image

“ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಖಸಿಮ್ ಖಾನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮೊಘಲ್ ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು 1687 ರ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೇಲೇರಿತು” ಎಂದು ಮುದ್ದಾಚಾರಿಯ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ (The Mysore Mughal Relations) ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರು ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ “ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು” ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು.

ಈ ಜುಲೈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರಾಟದ 330 ನೇ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. “ಜನರು ಕೆಂಪೇ ಗೌಡವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮರಾಠರು ಮತ್ತು ಮೊಘಲರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆತಿಮಾ ವೀರ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ”.