ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಫಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ…

0
869

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವವೆಂದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯನ್ನು ದ್ವಿತಿಯ ಭಾವ ಎನ್ನುವರು ಈ ಭಾವದಿಂದ ಜಾತುಕನ ಧನ ಸ್ಥಾನ, ಕುಟುಂಭ ಸ್ಥಾನ, ಅದೃಷ್ಟ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ, ಆಭರಣ, ಮಾತುಸ್ಥಾನ, ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯೇಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಫಲ

ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ರವಿ ಇದ್ದರೆ ಪಿತೃಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯುಳ್ಳವರು, ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಭ, ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ಧನವಂತರು, ಮುಖದ ಸಂಬಂಧ ರೋಗ ಉಳ್ಳವರು, ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ನೇಹಯುಳ್ಳವರು.

ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದರೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವರು, ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರು, ಕುಟುಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ರೂಪವತಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿ, ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧನ ಲಾಭ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಲಾಭ.

ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಇದ್ದರೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯರು, ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಧನಲಾಭ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಧನ ಲಾಭ, ಬಹು ಖರ್ಚುದಾರರು, ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಭ, ಮುರಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವರು

ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ವಿದ್ಯೆಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಧನಲಾಭ, ಮೃದುಮಾತಾಡುವರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅತಿ ಭಾಷಣ, ಕುಟುಂಭ ಸೌಖ್ಯ, ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳರಿಂದ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಧನ ನಷ್ಟ.

ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಧನವಂತನು ದೇವರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಾದಿಗಳು ಮಾಡುವರು, ಬಂಧುವೃದ್ದಿ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಧನ ಲಾಭ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವರು, ಗುಣವಂಕರು, ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದುವರು.

ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಭ, ಸ್ತ್ರೀ ಮೂಲಕ ಧನಲಾಭ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಲಾಭ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಣದೊರಕುವುದು, ಮನಸ್ಸಂತೋಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿಶೇಷ
ಲಲಿತಕಲೆಯಿಂದ ಲಾಭ.

ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದರೆ ಮಿತವ್ಯಯ ಮಾಡುವರು, ಪರಗೃಹ, ಪರಸ್ಥಳ ವಾಸ,ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲಗಳು, ಅನೇಕ ವ್ಯಸನಾಸಕ್ತರೂ, ಕುಟುಂಭ ತ್ಯಾಗಿಗಳು,ಮಕರ ಕುಂಭಗಳಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಧನ ವಾಹನ ಸೌಖ್ಯ.

ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದರೆ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವರು, ಧನವಿಲ್ಲದವರು, ಅಹಂಕಾರಿಗಳೂ, ನೀಚ ಜನರ ಮೂಲಕ ಧನಲಾಭ.

ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದರೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವರು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವರು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಧನ ಲಾಭ,ಕುಟುಂಭ ವಿರೋಧ.