ಪ್ರತಿಯೊಂದು LPG ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ, ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ..

0
201

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ LPG ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಹಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಯೊಂದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು. ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ?

ಹೌದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಾದ (OMC) – ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ‘ತೈಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನೀತಿ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ಒಎಂಸಿ) ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕುದಾರ / ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿಎಸ್‌ಯು ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಖಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವಾಗ?

ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (ಒಎಂಸಿ) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೋರಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಇತರ ಮೂಲಗಳು/ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸಿಡಿದು ಸಾವು, ಹಾನಿ, ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೂ. 6,00,000 ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 2,00,000 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

1. ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ/ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವಿತರಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಅಪಘಾತ ವರದಿಯಾದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿತರಕ/ಪ್ರದೇಶ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
4. ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ (ಗಳು)/ಕರೋನರ್ಸ್ ವರದಿ/ವಿಚಾರಣೆಯ ವರದಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
5. ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಲ್, ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಔಷಧಿಗಳ ಖರೀದಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸುವುದು.
6. ಗ್ರಾಹಕರ ನೋಂದಾಯಿತ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವೇಯರ್‌ನನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ LPG ಬಳಕೆಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷೆತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.