ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತ..?

0
1660

ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆರಾಧಕರು ಅವರವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ. ಆಯಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಮತಾನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೂ, ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ.

ವಾಕ್ ಸಿದ್ದಿ, ಯಂತ್ರಸಿದ್ದಿ, ಮಂತ್ರಸಿದ್ದಿಯಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಶ್ರೀ ಅಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಪಾಸಕರಾದ ಬಿ. ಎಚ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗೂರೂಜಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಶತ್ರುಪೀಡೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್-ನಲ್ಲಿ ನಷ್ಠ, ಸಾಲದ ಬಾದೆ, ವಶೀಕರಣ, ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಕೊರೆತೆ, ಮಾಟಮಂತ್ರದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್ ಆಚಾರ್ಯರು 9880445522

ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗಗಳು ಹದಿನಾರು. ಅವು ಯಾವುವು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

1.ಆವಾಹನೆ : ಎಂದರೆ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಕಲಶವನ್ನಗಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಸನ್ಮುಖನಾಗು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವಿಕರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

2. ಆಸನ : ದೇವರಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಆಸನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೈವಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವರೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗೂರೊಜಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೆರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್ ಆಚಾರ್ಯರು 9880445522

3. ಪಾದ್ಯಂ : ಮಂತ್ರಜಲವನ್ನು ಉದ್ದರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದ ತೊಳೆದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಜಲವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು.

4. ಅರ್ಘ್ಯ : ಉದ್ದರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ತೆಗದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ತೊಳೆದಂತೆ ಭಾವಿಸಬೇಕು.

5. ಆಚಮನ : ಉದ್ದರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮುಖ ತೊಳೆದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು.

6. ಸ್ನಾನ : ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧೋದಕದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.

7. ವಸ್ತ್ರ : ದೇವರಿಗೆ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಡಿಸಬೇಕು.

8. ಯಜ್ಞೋಪವಿತ : ದೇವರಿಗೆ ಮೂರು ಎಳೆಯ ಉಪವೀತದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಕಬೇಕು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೈವಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವರೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗೂರೊಜಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೆರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್ ಆಚಾರ್ಯರು 9880445522

9. ಶ್ರೀ ಗಂಧ : ಶುದ್ದವಾದ ತೇದ ಗಂಧವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಆಕಬೇಕು.

10. ಪುಷ್ಪಂ : ಪರಿಮಳವಾದ ಶುದ್ದ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

11. ಧೂಪ : ವಿಶೇಷವಾದ ಊದುಬತ್ತಿ ಹತ್ತಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಧೂಪವನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸಬೇಕು.

12. ದೀಪ : ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಆರತಿಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು.

13. ನೈವೇದ್ಯ : ದೇವರಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಿವೇದನೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು.

14,15. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ : ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು.

16. ಉದ್ವಾಸನೆ : ಪೂಜೆ ಮುಗಿದಿದೆ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಪೂಜಾಪರಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಸಾತ್ವಕ ತ್ಯಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಈ ರೀತಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅರಾಧಿಸಬೇಕು.

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ ಸಾಲಣಣಣದ ಬಾದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್-ನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಐದೇ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರುಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೂರೂಜಿಯವರನ್ನು

ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್ ಆಚಾರ್ಯರು 9880445522