ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮರಣದಂಡನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪೆನ್ ಮೂತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..!

0
2347

ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಏಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ? ಮತ್ತು ಅದು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು? ಈ ಆಚರಣೆಯು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ಪೆನ್ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೆನ್ ‘ರಕ್ತದ ರುಚಿಯನ್ನು’ ಹೊಂದಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದುಬಿಡುವುದು ಇದರಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

2. ಸಹ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ನಂತರ, ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಹಿ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದರೆ, ನಿಬ್ ಕೂಡ ಮುರಿದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು / ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ತೀರ್ಪು ರದ್ದುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಬರೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

3. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸರಳವಾಗಿ ‘ದೋಷಪೂರಿತ’ ಪೆನ್ (ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣವನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ) ಸ್ವತಃ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, 56 ದೇಶಗಳು ಈಗಲೂ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 103 ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಬ್ನನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜನಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.