ಹಾಲು V/S ಸಾರಾಯಿ

0
1380

ಒಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಇಚ್ಚೆಯಾಯಿತು. ನಡೆಯುತ್ತ ಬರುವಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಲು ಮಾರುವವನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತ ” ಹಾಲು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ.

ದೇವರು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯ ತೊಡಗಿದರು….

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದು ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಸರಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ದೇವರು ಒಬ್ಬಾತನಲ್ಲಿ ತೃಷೆ ನಿವಾರಿಸಲೋಸುಗ ಸರಾಯಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತ ” ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಯಿರಿ…. ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ….. ಆನಂದ ಪಡೆಯಿರಿ” ಅಂದ.

ದೇವರು ಅವನ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರುವವರಿಗೆ ವರದಾನ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮಾರುವವನೀಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು.

ಹಾಲಿನವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ: ” ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾರೂ ಬಾರದೆ ನೀನು‌ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ‌ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು”.

ಸರಾಯಿಯವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರದಾನ
” ನೀನೆಂದೂ ಸರಾಯಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು” ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಮಾಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟರು.

ಆ ವರದಾನ ಇಂದಿಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲುದೆ.

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ… ಜನ ಮಲ್ಯಾರನ್ನು‌ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ….

Source : whatsapp