ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ..

0
6434

ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು.. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.. ಅಂತಃ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ??

  • ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಗಂಡ ಅಡಿಯಾಳಾಗುತ್ತಾನಂತೆ..

  • ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೂದಿಯಿಂದ.. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹುಳಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಋತುಚಕ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ..
  • ಇನ್ನು ಯಾರ ಯಾರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ಅತಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅದೇನು ಎಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ನೀರಿನಿಂದಲೂ..ಅತಿಯಾಗಿ ಆಸೆ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ.. ಮೂರ್ಖರಿಂದ ಹಾವಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

  • ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬದವಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಂತೆ.. ಹೆಣ್ಣು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
  • ಪುರುಷನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೀರಿಬಿಡುತ್ತಾಳಂತೆ..

  • ಸ್ತ್ರೀ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಗಂಡನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ..
  • ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹಸಿವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು.. ನಾಚಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು.. ಧೈರ್ಯ ಆರು ಪಟ್ಟು.. ಆಸೆ ಎನ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆಯಂತೆ..

ಶುಭವಾಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.. ಇತರರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿ..