ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳೇ ಪರಿಹಾರ!!

0
1751

ಸ್ವಯಂಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳ ಚಮತ್ಕಾರ

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಟುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಟದ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಗೊಣಗಾಟದಂತೆ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಗೊಣಗಾಟವಲ್ಲ; ತಮಗೆ ತಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ವ್ಯರ್ಥವಾದರೆ ಇಂತಹ ಗೊಣಗಾಟ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬತ್ತಲೇ ಇವರ ಗೊಣಗಾಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗೊಣಗಾಟದ ರೂಢಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ.ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆಎದುರಿಗಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದುಂಟು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದುದೇನೆಂದರೆ-`ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು’. ಈ ತೆರನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎದು-ರಿಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ದಾರಿಯ ಬಗೆಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ; ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭದ್ದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ.ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಬಹಳಷ್ಟು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಾಗ- `ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರದು. ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಗೊಣಗಾಟ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಮನೋಭಾವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗೊಣಗಾಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇದೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಇಂತಹ ಗೊಣಗಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಫಲರೇ ಆಗಲಿ, ವಿಫಲರೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ- `ಇದೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲ’. ವಿಫಲರಾದಾಗ ಈ ಮಾತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಫಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಜೀವನವೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತಲ್ಲ ಎಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಫಲರಾದಾಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವೈಫಲ್ಯ ಎದುರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಮಾತುಗಳು ತೋ-ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ.