ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತಿಂದಿರುತ್ತೀರಿ…ಆದರೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಪಕೋಡ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ…

0
2022

ಮಂಡಕ್ಕಿ ಪಕೋಡ

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಮಂಡಕ್ಕಿ-2 ಲೀಟರ್,
  • ಚಿರೋಟಿ ರವೆ-50 ಗ್ರಾಂ,
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ-5,
  • ಉಪ್ಪು-ರುಚಿಗೆ,
  • ತೆಂಗಿನತುರಿ-ಸ್ವಲ್ಪ,
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು-ಸ್ವಲ್ಪ,
  • ಈರುಳ್ಳಿ-2 ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ.

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:

ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೆನಸಿ ಹಿಂಡಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತೆಂಗಿನತುರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರುಬ್ಬಿಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಉಪ್ಪು, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ 2 ಚಮಚ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲು ಇಟ್ಟು ಪಕೋಡ ಕರಿದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಕೊಡಿ.